INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Belysning af facade
Farver af lys
Fleksibel belysning nedad
Funktions belysning nedad
Generel belysning
Generel belysning opad
Kunstlys i stemningsrum
Lyskilder
Lysrum
Lysstyret stemningsrum
Lysstyring
Nedadlysende armatur
Opadlysende armatur
Scenografering med kunstlys
Styring af dags- og kunstlys
       Kunstlys i idærtshaller

Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Fleksibel belysning nedad

  

Fleksibel belysning nedaf lysende amaturer

Løsningen beskriver resultater fra forskningsprojektet: ”LYS til idrætten, - et forsknings- og udredningsprojekt for bedre belysningsforhold i idrætsanlæg” udarbejdet af Kunstakademiets Arkitektskole, Institut for Teknologi, Belysning v. institutleder, arkitekt Torben Dahl, arkitekt Nanet Mathiasen og arkitekt Nina Voltelen.

Den fleksible belysning understøtter flere typer at idrætsgrene i den samme hal. Det kræver et lysanlæg med flere individuelle tændinger med mulighed for at skabe en optimal lyssætning til de udvalgte idrætsgrene.
Det kan være bekosteligt at etablere, da teknikken er mere kompliceret end de traditionelle løsninger, men til gengæld skaber det bedre forhold for idrætsudøverne.
Det er en løsning der har mange fordele og som med tiden formodentlig bliver mere og mere udbredt ikke mindst i takt med at teknikken bliver mere tilgængelig og billigere at installere.

Fordel

  • Giver optimale forhold for flere typer af idrætsgrene inden for samme ramme


Ulempe

  • Belysningsanlægget kan være dyrt at etablere


Eksempel


Åbenrå Svømme- og idrætscenter


Traditionelle lysstofrørsarmaturer er placeret på langs og tværs af idrætshallen. På den ene led fungerer det som belysning til badminton banerne og på den anden led som belysning af håndbold træningskampe. Yderligere kan de to tændinger bruges samtidigt til at give ekstra intensitet til lyset i forbindelse med TV transmission af håndboldkampe.