INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Dagslys i stemningsrum
Farver
Kunstlys i stemningsrum
Lysrum
Lysstyret stemningsrum
Lysåbning med coating
Lysåbning med diffusion
Lysåbning med silketryk
Lysåbning vandret lamel
Lysåbninger lodret lamel
Lysåbninger lodret-vandret lamel
Nedadlysende armatur
Opadlysende armatur
Scenografering med kunstlys
Virtuelle mellemzone
       Arkitektur, Krop og Rum

Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Opadlysende armatur

 


Opadlysende armatur

Løsningen beskriver resultater fra forskningsprojektet: ”LYS til idrætten, - et forsknings- og udredningsprojekt for bedre belysningsforhold i idrætsanlæg” udarbejdet af Kunstakademiets Arkitektskole, Institut for Teknologi, Belysning v. institutleder, arkitekt Torben Dahl, arkitekt Nanet Mathiasen og arkitekt Nina Voltelen.

Ved opadlysende armatur forstås et armatur der sender lyset direkte mod loftet hvorfra det reflekteres tilbage og ud i hallen. Armaturet kan være nedhængt fra loftet, monteret på væggene eller monteret på standere.Alt efter armaturets udformning, størrelse, placering og antal bliver lyset mere eller mindre jævnt fordelt i rummet.Lyskilden er ikke synlig, hvorfor den lysende flade der reflekterer lyset vil fremstå som rummets hovedlyskilde. Derfor er det vigtig at være opmærksom på rummets overflader, lysets intensitet afhænger af overfladens evne til at reflekter lyset, det vil sige at jo lysere en overflade er jo mere lys distribuerer den ud i hallen. Da det er en stor lysende flade der belyser hallen opstår der ikke generende spejlinger eller blænding i gulvet. Det reflekterede lys reduceres i intensitet jf. overfladens evne til at reflektere lyset. Derfor kræver det større effekt at opnå samme lysniveau som et traditionelt nedadlysende armatur, hvor lyset kommer direkte fra lyskilden. Til gengæld oplyses rummet typisk mere jævnt og man opnår en blødere skyggetegning.

Fordel

  • Lyset spredes jævnt i hele hallen og giver blød skyggetegning.
  • Da lyset kommer fra en stor lysende flade undgår man generende spejlinger eller blænding i gulvet


Ulempe

  • Da lyset reflekteres kræver der større effekt for at opnå samme lysniveau i idrætshallen som ved brug af direkte nedadlysende armaturer