INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Belysning af facade
Farver af lys
Fleksibel belysning nedad
Funktions belysning nedad
Generel belysning
Generel belysning opad
Kunstlys i stemningsrum
Lyskilder
Lysrum
Lysstyret stemningsrum
Lysstyring
Nedadlysende armatur
Opadlysende armatur
Scenografering med kunstlys
Styring af dags- og kunstlys
       Kunstlys i idærtshaller

Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Generel belysning opad

  

Generele belysning opaflysende amatur

Løsningen beskriver resultater fra forskningsprojektet: ”LYS til idrætten, - et forsknings- og udredningsprojekt for bedre belysningsforhold i idrætsanlæg” udarbejdet af Kunstakademiets Arkitektskole, Institut for Teknologi, Belysning v. institutleder, arkitekt Torben Dahl, arkitekt Nanet Mathiasen og arkitekt Nina Voltelen.
Et opadlysende armatur retter lyset mod loftet hvorfra det reflekteres ud i hele rummet. Overfladen hvorfra lyset reflekteres har indflydelse på hvor meget eller hvor lidt lys der reflekteres. Jo lysere overfladen er jo mere lys reflekteres og distribueres ud i hele rummet.
Det reflekterede lys vil typisk være jævnere fordelt i hallen end lys fra et traditionelt nedadlysende armatur. Lyset mister intensitet når det reflekteres fra en overflade, det betyder at der kræves mere effekt for at opnå samme belysningsstyrke som med et traditionelt nedadrettet armatur. Til gengæld opnår man en behagelig og jævn belysning af hallen med en blød skyggetegning.


Fordel

  • Lyset distribueres jævnt ud i hele hallen og man undgår blænding fra armaturerne


Ulempe

  • Kræver mere effekt hvilket betyder større omkostning til belysningen af hallen

 

Eksempler


Q – poolen, Ôstra Hagagatan 2, 281 36 Hässleholm, Sverige
Nanet Mathiassen

Hallen belyses af reflekteret lys fra loftet. Armaturet er fremstillet specielt til denne hal og består af en ”kurv” i hvidmalet strækmetal hvor lyskilderne er monteret i. Kurvene er nedhængt fra loftet i 4 cirkler jævnt fordelt, hvilket betyder at lyset fordeles meget jævnt i hele hallen. Yderligere er både kurvene og loftet malet hvidt hvorved man undgår for store kontraster imellem armatur og loft. En interessant og inspirerende løsning.


Kansai International Airport, Osaka, Japan
Nanet Mathiassen

Store hvide skærme ophængt i loftet reflekterer lyset ned i rummet.
De hvide skærme bliver belyst af en skjult lyskilde, hvorved beskueren oplever skærmen som rummets hovedlyskilde. De lysende skærme oplyser rummet på samme måde som himmelhvælvet over os.