INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Dagslys i stemningsrum
Farver
Kunstlys i stemningsrum
Lysrum
Lysstyret stemningsrum
Lysåbning med coating
Lysåbning med diffusion
Lysåbning med silketryk
Lysåbning vandret lamel
Lysåbninger lodret lamel
Lysåbninger lodret-vandret lamel
Nedadlysende armatur
Opadlysende armatur
Scenografering med kunstlys
Virtuelle mellemzone
       Arkitektur, Krop og Rum

Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Dagslys i stemningsrum

  

Dagslys tilrettelagte stemningsrum

Løsningen beskriver resultater fra forskningsprojektet: ”LYS til idrætten, - et forsknings- og udredningsprojekt for bedre belysningsforhold i idrætsanlæg” udarbejdet af Kunstakademiets Arkitektskole, Institut for Teknologi, Belysning v. institutleder, arkitekt Torben Dahl, arkitekt Nanet Mathiasen og arkitekt Nina Voltelen.


Dagslyset, er det naturlige lys, der kommer fra solen, en uendelig lyskilde man omkostningsfrit kan bruge af! Lysindtagets udformning, størrelse og placering har betydning for hvordan lysfordelingen i rummet bliver. (se afsnitte om dagslys) Yderlig kan dagslyset filtreres igennem forskellig former for afskærmninger og materialer, og alt efter deres bearbejdning skabes en særlig lys og skyggetegning i det bagvedliggende rum. Disse virkemidler er et vigtigt element i planlægningen af stemningsrummet.
Et karakteristisk træk ved dagslyset er at det varierer igennem dagen og året. Det betyder at man ikke kan styrer dagslysets intensitet. Og alt afhængig af om det er solskin eller overskyet opnår man forskellige lyssituationer. Det intense solskin giver hårde og præcise skygger, skaber interessante skyggespil, hvorimod den overskyede himmel giver bløde skygger og skaber en let og diffus atmosfære.
Når man planlægger med dagslys er det netop den poesi og tilfældighed man må tilrettelægge stemningsrummet i samspil med.


Fordel

  • Dagslyset er en stor og uendelig lyskilde man bare kan bruge af. Lyset varierer alt efter tid på dagen og året og har mulighed for at skaber poetiske lys og skyggevirkninger


Ulempe

  • Dagslysets intensitet kan ikke styres