INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Dagslys i stemningsrum
Farver
Kunstlys i stemningsrum
Lysrum
Lysstyret stemningsrum
Lysåbning med coating
Lysåbning med diffusion
Lysåbning med silketryk
Lysåbning vandret lamel
Lysåbninger lodret lamel
Lysåbninger lodret-vandret lamel
Nedadlysende armatur
Opadlysende armatur
Scenografering med kunstlys
Virtuelle mellemzone
       Arkitektur, Krop og Rum

Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Lysåbning vandret lamel

  

Lysåbning med vandrette lameller

Løsningen beskriver resultater fra forskningsprojektet: ”LYS til idrætten, - et forsknings- og udredningsprojekt for bedre belysningsforhold i idrætsanlæg” udarbejdet af Kunstakademiets Arkitektskole, Institut for Teknologi, Belysning v. institutleder, arkitekt Torben Dahl, arkitekt Nanet Mathiasen og arkitekt Nina Voltelen.

Vandrette lameller giver mulighed for udkig i hele vinduets bredde, og kan udformes så de nære omgivelser kan ses uden større forstyrrelser. Er de vandrette lameller fleksible kan de være meget effektive til at regulere både lys og klima i rummet.
Jo højere lysindtaget er placeret jo længere ind i rummet kommer lyset og alt afhængig af lamellernes dybde, vinkel og indbyrdes afstand kan man styre lyset i en bestemt retning og skabe særlige lysrum i rummet.


Fordel

  • Vandrette lameller kan dirigere lyset til et bestemt område i rummet


Ulempe

  • Vandrette lameller kan skærme for himmellyst med risiko for at lysniveauet bliver meget lavt


Eksempler


Millesgården, Stockholm, Sverige


De vandrette lameller giver mulighed for udkig i hele vinduets bredde, samtidigt med at de er en effektiv afskærmning for den høje sol. Afhængig af lamellernes dybe og indbyrdes afstand dirigerer man lyset i en bestemt retning i rummet. De lyse lameller skaber en mindre kontrastfyldt overgang end mørke lameller.Kulturhus i Pieksamäki, Finland

Alt efter lamellernes indbyrdes afstand og hældning giver de rummet et særlig skyggespil i sollys. En stemningsfuld effekt, der dog kun opstår i solskin, men på den måde kan dagslysets variation være med til at ændre rummets karakter alt efter vejrforholdene.