INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Dagslys i stemningsrum
Farver
Kunstlys i stemningsrum
Lysrum
Lysstyret stemningsrum
Lysåbning med coating
Lysåbning med diffusion
Lysåbning med silketryk
Lysåbning vandret lamel
Lysåbninger lodret lamel
Lysåbninger lodret-vandret lamel
Nedadlysende armatur
Opadlysende armatur
Scenografering med kunstlys
Virtuelle mellemzone
       Arkitektur, Krop og Rum

Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Lysåbninger lodret lamel

  

Lysåbning med lodrette lameller

Løsningen beskriver resultater fra forskningsprojektet: ”LYS til idrætten, - et forsknings- og udredningsprojekt for bedre belysningsforhold i idrætsanlæg” udarbejdet af Kunstakademiets Arkitektskole, Institut for Teknologi, Belysning v. institutleder, arkitekt Torben Dahl, arkitekt Nanet Mathiasen og arkitekt Nina Voltelen.

De lodrette lameller er meget styrende for lyset udbredelse på tværs af rummet, i modsætning til de vandrette lameller der bestemmer hvor langt ind i rummet lyset kommer.
De lodrette lameller giver mulighed for udkig i hele vinduets højde, men giver en meget begrænset udsigt horisontalt, hvilket kan være uhensigtsmæssigt hvis der ligger et idrætsområde uden for vinduet som man ønsker at have overblik over.


Fordel

  • Lodrette lameller placeres lyset i et bestemt område, og med mulighed for udsigt i hele vinduets højde


Ulempe

  • Lodrette lameller giver begrænset udsigt, uhensigtsmæssigt hvis der ligger et idrætsområde uden for vinduet som man ønsker at have overblik over

Eksempel


Unité d’habitation, Marseille, Frankrig

De lodrette lameller er meget styrende for udsigten og lysets retning i rummet. De lyse og dybe lameller giver en stor variation af lysheder hen over lamellen. Det skaber en behagelig overgang imellem ude og inde, hvilket er med til at mindske generende blænding fra himmellyset. Sollyset skaber samtidigt en interessant effekt på de brede lameller der kan være med til at give rummet en interessant og anderledes lyssituation.