INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Belysning af facade
Glasfacader
Højtsiddende sidelys
Kombination højt-lavt sidelys
Kombination sidelys - ovenlys
Lavtsiddende sidelys
Lysåbning med coating
Mindre vinduespartier
Porte
Større vinduespartier
Udskiftning af vinduer

Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Lysåbning med coating

  

Lysåbning med coating

Løsningen beskriver resultater fra forskningsprojektet: ”LYS til idrætten, - et forsknings- og udredningsprojekt for bedre belysningsforhold i idrætsanlæg” udarbejdet af Kunstakademiets Arkitektskole, Institut for Teknologi, Belysning v. institutleder, arkitekt Torben Dahl, arkitekt Nanet Mathiasen og arkitekt Nina Voltelen.

Arkitektonisk kan det være ønskeligt med store ensartede glasflader, men det kan skabe store problemer med overophedning og blænding i de bagvedliggende rum.
Lyset og varmen kan standses i glasfladen ved hjælp af en transparent belægning som enten absorberer eller reflekterer en del af strålingen. På den måde opnås der udsyn fra hele vinduet samtidigt med at man reducerer varme- og lysindstrålingen. I Norden, med lange kolde vintre, vil vinduet også have en coatning der holder varmen inde i rummet for at sikre et lille varmetab om vinteren.
Coatningen er sjælden fuldstændig transparent, ofte giver den en toning af det lys der kommer ind i rummet. Alt efter toningens farve kan det være mere eller mindre generende og i værste fald påvirke vores opfattelse af dagen og årstiderne. I stemningsrum kan et alternativ være at arbejde kunstnerisk og kreativt med coatningens farve, og skabe et interessant og varierende spil af lysfarver i rummet.


Fordel

  • Mulighed for store ensartede glasflader med god udsigt uden overophedning eller nedkøling
  • Mulighed for interessant og kreativt farvet lysspil i rummet


Ulempe

  • Coatningen kan farve dagslyset uhensigtsmæssigt så man kan få et forkert indtryk af tid på dagen og året

Eksempel


Boligbebyggelse, Holmen, København, Danmark
Nanet Mathiassen

En coatning af glasset giver i de fleste tilfælde også en toning af glasset. Her ses sollyset gennem en åben dør og hhv. et og to lag facadeglas, med hver to lag glas og et lag coatning. Det er tydeligt at se hvordan lyset ændre karakter, lysintensiteten bliver mindre og farven mørkere.
Som et alternativ kunne man arbejde kunstnerisk og kreativt med coatningens farve, og skabe et interessant spil af varierende lysfarver i rummet.