INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Dagslys i stemningsrum
Farver
Kunstlys i stemningsrum
Lysrum
Lysstyret stemningsrum
Lysåbning med coating
Lysåbning med diffusion
Lysåbning med silketryk
Lysåbning vandret lamel
Lysåbninger lodret lamel
Lysåbninger lodret-vandret lamel
Nedadlysende armatur
Opadlysende armatur
Scenografering med kunstlys
Virtuelle mellemzone
       Arkitektur, Krop og Rum

Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Lysåbning med silketryk

  

Lysåbning med silketryk

Løsningen beskriver resultater fra forskningsprojektet: ”LYS til idrætten, - et forsknings- og udredningsprojekt for bedre belysningsforhold i idrætsanlæg” udarbejdet af Kunstakademiets Arkitektskole, Institut for Teknologi, Belysning v. institutleder, arkitekt Torben Dahl, arkitekt Nanet Mathiasen og arkitekt Nina Voltelen.

Ved at lægge et silketrykt mønster på glasset, kan man lave en filtrering af lyset. Det trykte mønster reflekterer en given mængde af lyset og lader resten af dagslys passere. Mønsteret kan, hvis felterne er store, risikere at danne en generende kontrast til himmellyset, medens et finmasket mønster flyder sammen og danner mindre kontrast til himmelen.
Silketryk kan planlægges så det varieres henover vinduesfladen og f.eks. overvejende afskærmer himmellyset og de høje solhøjder, og lader udsigten fri. Mønstre inspireret af f.eks. idrætsudøvere eller forenings logoer kan være oplagte udsmykninger, der samtidigt kan være med til at skabe en interessant lys- og skyggetegning i det bagvedliggende rum.


Fordel

  • Silketrykte mønstre afskærmer uden at ændre på lysets farve og kan skabe en interessant, sjov og stemningsfuld filtrering af lyset


Ulempe

  • Silketrykte mønstre kan danne generende kontraster


Eksempler


Dior, Tokyo, Japan


Silketrykt på buede acrylplader ophængt imellem gulv og loft som et gardin. En anderledes brug af silketryk med et elegant og overraskende udtryk.Comme des Garcons, Tokyo, Japan


Blå prikker silketrykt på facadeglasset. Et silketryk der markerer vinduet på en anderledes og interessant måde.