INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Dagslys i stemningsrum
Farver
Kunstlys i stemningsrum
Lysrum
Lysstyret stemningsrum
Lysåbning med coating
Lysåbning med diffusion
Lysåbning med silketryk
Lysåbning vandret lamel
Lysåbninger lodret lamel
Lysåbninger lodret-vandret lamel
Nedadlysende armatur
Opadlysende armatur
Scenografering med kunstlys
Virtuelle mellemzone
       Arkitektur, Krop og Rum

Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Lysåbning med diffusion

  

Lysåbning med diffusioner

Løsningen beskriver resultater fra forskningsprojektet: ”LYS til idrætten, - et forsknings- og udredningsprojekt for bedre belysningsforhold i idrætsanlæg” udarbejdet af Kunstakademiets Arkitektskole, Institut for Teknologi, Belysning v. institutleder, arkitekt Torben Dahl, arkitekt Nanet Mathiasen og arkitekt Nina Voltelen.

Den diffuserende flade filtrerer lyset så grundigt, at det ikke længere er muligt at kigge ud igennem den. En diffuserende flade spreder lyset ud til alle sider, hvorved den danner en skygge bag sig. Materialer som matteret glas og lyse gardiner, kan fremstå meget lyse når sollyset rammer dem, og de kan komme til at blænde mere end de afskærmer. Samtidig vil fladen lukker af for udsyn og indblik hvilket kan være meget anvendeligt til rum ( f.eks. omklædningsrum) hvor man ikke ønsker indblik men til gengæld gerne vil have lys ind.
Lette åbne gardiner slipper en del af lyset direkte ind i rummet og spreder en mindre del af lyset ind i rummet, samtidig med at de til en vis grad giver mulighed for at se ud på omgivelserne. Indvendige gardiner og rullegardiner er først og fremmest en meget fleksibel løsning og alt efter materialets tæthed og farve vil de ændre mere eller mindre på lyset. I solskin vil gardinet tilføje et farvet lys til rummet, som alt efter farven på materialet vil påvirke farvesætningen i rummet. Varme farver giver et gyldent og venligt rum, medens kolde farver kan være med til at rummet føles køligere og mere klinisk. Mørke stoffer lader ikke så meget lys slippe igennem og giver oplevelsen af mere mørke i rummet.

Fordel

  • Diffuserende flader spreder lyset i rummet men tillader ikke indblik. Alt efter materialets karakter kan der skabes en interessant farve og skyggetegning i det bagved liggende rum


Ulempe

  • Diffuserende flader giver ikke mulighed for udsyn


Eksempler


Trappeopgang, Kunstakademiets Arkitektskole, København, Danmark

Når der er sol på den silketrykte flade, kommer den til at stå blændende lys samtidig med at den danner skygge i området bag silketrykket.Laban danseinstitut, London, England


Ydervæggen består af indfarvet polycarbonat der hindrer udsynet og danner en effektfuld væg af farvet lys i rummet.Stockholm Rådhus, Sverige

Et smukt eksempel på gardiner i flere lag, der på forskellig vis skaber lys og skygge effekter i rummet.Couvent Sainte-Marie-de-La Tourette, L’Arbresle, Frankrig

Et gardin farver og diffuserer lyset hvorved der skabes en særlig varm og venlig stemning i rummet.