INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Dagslys i stemningsrum
Farver
Kunstlys i stemningsrum
Lysrum
Lysstyret stemningsrum
Lysåbning med coating
Lysåbning med diffusion
Lysåbning med silketryk
Lysåbning vandret lamel
Lysåbninger lodret lamel
Lysåbninger lodret-vandret lamel
Nedadlysende armatur
Opadlysende armatur
Scenografering med kunstlys
Virtuelle mellemzone
       Arkitektur, Krop og Rum

Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Kunstlys i stemningsrum

 


Kunstlys tilrettelagte stemningsrum

Løsningen beskriver resultater fra forskningsprojektet: ”LYS til idrætten, - et forsknings- og udredningsprojekt for bedre belysningsforhold i idrætsanlæg” udarbejdet af Kunstakademiets Arkitektskole, Institut for Teknologi, Belysning v. institutleder, arkitekt Torben Dahl, arkitekt Nanet Mathiasen og arkitekt Nina Voltelen.


Kunstlys planlægges i forhold til de teknologier det er til rådighed. Kunstlysplanlægning handler om valg af belysningsprincip, armatur og lyskilde. Og valget må afhænge af hvilke muligheder der bedst understøtter det stemningsrum man ønsker at skabe. Derudover er det vigtigt at lave beregninger på energiforbrug og lysudbytte for at undgå et alt for dyrt belysningsanlæg.
Lyset kan komme direkte fra armaturerne eller reflekteret fra f. eks. loftet. Det reflekterede lys har en karakter der minder om himmellys, dvs. en stor diffus lysende flader. I modsætning til det direkte lys der minder mere om sollys med en præcis og hård skyggetegning.
Fordelen ved kunstlys er at det er regulerbart både hvad angår intensitet og fordeling i rummet. Og når man en gang har besluttet sig for en strategi og tilrettelagt stemningsrummet, vil det altid være præcis det samme rum man møder.
Kunstlyset kan skabe mange specielle og præcise lysvirkninger, og fordelen er, at det er fuldstændigt regulerbart. Samtidigt sker der hele tiden nye teknologisk tiltag, der tilfører nye og spændende effekter til kunstlysets muligheder.


Fordel

  • Kunstlyset er let at styrer og tilrettelægge præcist


Ulempe

  • Kunstlyset kan blive for iscenesat og dyr i drift