INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Belysning af facade
Glasfacader
Højtsiddende sidelys
Kombination højt-lavt sidelys
Kombination sidelys - ovenlys
Lavtsiddende sidelys
Lysåbning med coating
Mindre vinduespartier
Porte
Større vinduespartier
Udskiftning af vinduer

Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Glasfacader

 

Glasfacader

Glasfacaden giver en god sammenhæng mellem inde og ude. Kontakten til naturen vil være med til at sætte stemningen i rummet, der dermed vil følge årstidernes skiften. Glasfacader kan have mange udtryk fra det helt transparente glas, til det translucente ugennemsigtige og derimellem forskellige varianter med f.eks silketryk eller andre former for afskærmning sat på glasset, lagt imellem glaslagene eller placeret frit indenfor, eller udenpå facaden.
Ved etablering af større transparente flader er det vigtigt at undersøge, hvorvidt de aktiviteter, der skal foregå i rummet, trives bedst med transparens, translucens, afskærmning eller mindre åbninger.

Fordele

  • Store visuel kontakt.
  • Stemningsgivende.

Ulemper

  • Meget indblik er ikke altid godt.
  • Udsyn kan være forstyrrende.

 

Eksempel
I Faster Multihus er der glasfacader på tre sider og salen bliver dermed meget transparent. Salen har via den visuelle kontakt en stærk relation både til gangzonen, der binder salen og skolen sammen og til udezonen med boldbaner.


Ollerup Idrætshøjskole


I springsalen på Ollerup Idrætshøjskole er der vinduer fra gulv til loft. De store vinduespartier skaber stor sammenhæng mellem springsalen og det omkringliggende parkmiljø. Om dagen sætter dagslysets skiften og naturens rytme sit præg på salen. Om aftenen, når der er lys og aktivitet i springsalen, stråler lyset ud i parken og giver den liv.

Husk at

  • Der kan opstå blænding ved glasfacader. Især hvis der er stor kontrast mellem lys og mørke – altså vinduet og loftet kan det give problemer.
  • Lyset spejles også i gulvet. En mat gulvlak kan afhjælpe noget af problemet.
  • Det kan være en fordel at benytte skodder, så lysretning og mængde kan gradueres.