INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Belysning af facade
Glasfacader
Højtsiddende sidelys
Kombination højt-lavt sidelys
Kombination sidelys - ovenlys
Lavtsiddende sidelys
Lysåbning med coating
Mindre vinduespartier
Porte
Større vinduespartier
Udskiftning af vinduer

Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Større vinduespartier

 

Større vinduespartier

Vinduespartier skaber god kontakt mellem forskellige områder. Ved etablering af større vinduespartier muliggøres indblik i hallen, hvorved aktiviteterne eksponeres. Samtidig trækkes dagslyset ind i hallen og naturen omkring hallen sætter stemningen i rummet afhængigt af årstiden. Det er essentielt at være opmærksom på hvor vinduerne placeres. Hvis der spilles håndbold i hallen, vil det være problematisk at placere åbninger i gavlen bag målet. Hvis der spilles badminton i hallen, kan vinduer i langsiderne være til stor gene. Man kan evt. etablere vinduespartierne som nicher på hallen. Dermed kommer selve vinduesfladen længere væk fra banearealet og halgulvet, hvorved blændinger og reflekslys mindskes.
At udvikle den ideelle løsning til, hvordan dagslys tages ind i hallen uden at være til gene for udøvelsen af aktiviteten, mangler stadig at blive udviklet.


Fordel

  • Skaber god visuel sammenhæng.
  • Mindre end hele facader – og dermed nemmere at lukke af.
  • Udnyttelse af dagslys gør det muligt at spare på kunstlyset.
  • Dagslys er godt for det menneskelige velbefindende.


Ulempe

  • Vinduespartierne kan skabe lysreflekser i gulvet.
  • Hvis ikke vinduespartier udformes og placeres med omhu, kan aktiviteter generes eller hæmmes.


Husk at

  • Der kan opstå blænding ved støre vinduesflader. Især hvis der er stor kontrast mellem lys og mørke – altså vindue og vægge kan det give problemer.
  • Lyset spejles også i gulvet. En mat gulvlak kan afhjælpe noget af problemet.
  • Det kan være en fordel at etablere et afskærmningssystem, så lysmængden kan reguleres.

Eksempler


Kongenshus Efterskole

På Kongenshus Efterskole er der bygget en ny hal i 1996. Hallen har dørpartier i glas, der både skaber fysisk og visuel kontakt til udeområdet og sætter en god stemning i rummet. I en hal, hvor der spilles håndbold og badminton, vil det dog ofte skabe problemer, når vinduer isættes på denne måde. Vinduerne placeret direkte i facaden giver stor blænding både direkte og via gulvet, hvorfor der ofte må afskærmes ved boldspilsaktiviteter.Dansesalen på Institut på Idræt Københavns Universitet - foto Maria Keinicke Davidsen

I dansesalen er der store vinduespartier, der trækker en masse dagslys ind i salen. Salen ligger højt oppe, hvilket giver den et helt særligt lys og en særlig stemning fra trætoppene udenfor.
Vinduerne er hævet 35 cm over gulvet, hvilket giver plads til radiatorer og bænk.
Vinduerne i dansesalen giver ikke problemer for aktiviteterne, da rummet generelt er lyst, kontrasterne er små og der ikke foregår boldspil.