INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Belysning af facade
Glasfacader
Højtsiddende sidelys
Kombination højt-lavt sidelys
Kombination sidelys - ovenlys
Lavtsiddende sidelys
Lysåbning med coating
Mindre vinduespartier
Porte
Større vinduespartier
Udskiftning af vinduer

Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Mindre vinduespartier

  

Mindre vinduespartier

Mindre vinduespartier skaber nysgerrighed og giver mulighed for indblik. Mindre vinduespartier skal ligesom større partier placeres med omhu for at dagslyset ikke bliver til gene for idrætsaktiviteten.


Fordel

  • Skaber indblik uden at eksponere den aktive.


Ulempe

  • Blænding kan opstå, især ved stor kontrast mellem omgivende vægge og vinduesfladen.


Husk at

  • Der kan opstå blænding ved vinduesflader. Især hvis der er stor kontrast mellem lys og mørke – altså vinduet og væggen - kan det give problemer.
  • Lyset spejles også i gulvet. En mat gulvlak kan afhjælpe noget af problemet.
  • Det kan være en fordel at etablere afskærmningssystem, så lysmængden kan reguleres.

 
Eksempler


DGI huset i Århus

Et mindre vindue vækker nysgerrigheden og tiltrækker måske en ny bruger.Trapholdt Kunstmuseum

Et mindre vindue i en dyb niche giver mulighed for at styre både indblik og udsyn. Nichen skaber samtidig en graduering af dagslyset på de dybe vægflader.