INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Balkon i mellemzonen
Balkon i midten
Balkoner i gavle
Halrummet som aktivitetszone
Mellemzonen udsmykket
Mobile opdelinger
Multifunktionel hal
Semipermanent opdeling
Udviddet mellemzone
Virtuelle mellemzone

Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Multifunktionel hal

  

Multifunktionel hal

Fleksibiliteten i den multifunktionelle sal ligger i, at den er funktionsfleksibel og kan danne ramme om mange forskellige aktiviteter uden behov for tilpasninger eller mekanisk fleksibilitet. Salen skal have en vis størrelse samt en generel udformning og stemning. Den skal, som udgangspunkt, være et godt ”grundrum” med mange kvaliteter.


Fordel

  • Den multifunktionelle sal kan danne ramme om mange former for aktivitet uden mekaniske tilpasninger.

Ulempe

  • Et rum baseret på multifunktionalitet vil ikke helt kunne tilbyde de samme specialiserede rammer, som et rum skabt til en bestemt aktivitet eller indrettet med mekaniske, fleksible elementer.

Eksempel


Faster Multihus

I Astrup ved Skjern er denne multisal i tilknytning til Fasterskole. Salen har vinduer til tre sider ud mod boldbanerne og ud mod en indendørs gade, der binder salen sammen med skolen og åbner op mod byen.
Salen har en generel multianvendelig karakter pga. sin størrelse, stemning og indretning.