INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Belysning af facade
Farver af lys
Fleksibel belysning nedad
Funktions belysning nedad
Generel belysning
Generel belysning opad
Kunstlys i stemningsrum
Lyskilder
Lysrum
Lysstyret stemningsrum
Lysstyring
Nedadlysende armatur
Opadlysende armatur
Scenografering med kunstlys
Styring af dags- og kunstlys
       Kunstlys i idærtshaller

Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Styring af dags- og kunstlys

  

Styring af dags- og kunstlys

Løsningen er udarbejdet af Esbensen Rådgivende Ingeniører F.R.I  -  www.esbensen.dk

Kombination mellem dags- og kunstlys benyttes typisk helt ubevidst. Denne kombination kan dog optimeres ved at optimere dagslyset gennem intelligent placerede vinduespartier og ved at indsætte styring på kunstlyset i forhold til mængden af reelt dagslys.

 
Fordel

  • Ved at indsætte dagslysstyring kan der spares op til 25% af energiforbruget på elektricitet, hvilket for haller ofte er en stor udgiftspost. 

 
Ulempe

  • For en optimal løsning skal der investeres i styring til lyset.

 
Husk at

  • De fleste klimastyringssystemer (CTS) kan også sættes til at styre kunstlyset, således at det tændes og slukkes efter forskellige indtastede brugsmønstre.

  
Links
Elsparefonden: www.sparel.dk
Producent: www.Servodan.dk
Producent: www.solar.dk