INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Dagslys i stemningsrum
Højtsiddende sidelys
Kombination højt-lavt sidelys
Kombination sidelys - ovenlys
Lavtsiddende sidelys
Lysstyret stemningsrum
Lysåbning med coating
Lysåbning med diffusion
Lysåbning med silketryk
Lysåbning vandret lamel
Lysåbninger lodret lamel
Lysåbninger lodret-vandret lamel
Mindre vinduespartier
Ovenlys
Ovenlys i hele fladen
Ovenlys i kip
Ovenlys som rytterlys
Sidelys
Styring af dags- og kunstlys
Større vinduespartier
       Dagslys i idrætshaller

Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Styring af dags- og kunstlys

  

Styring af dags- og kunstlys

Løsningen er udarbejdet af Esbensen Rådgivende Ingeniører F.R.I  -  www.esbensen.dk

Kombination mellem dags- og kunstlys benyttes typisk helt ubevidst. Denne kombination kan dog optimeres ved at optimere dagslyset gennem intelligent placerede vinduespartier og ved at indsætte styring på kunstlyset i forhold til mængden af reelt dagslys.

 
Fordel

  • Ved at indsætte dagslysstyring kan der spares op til 25% af energiforbruget på elektricitet, hvilket for haller ofte er en stor udgiftspost. 

 
Ulempe

  • For en optimal løsning skal der investeres i styring til lyset.

 
Husk at

  • De fleste klimastyringssystemer (CTS) kan også sættes til at styre kunstlyset, således at det tændes og slukkes efter forskellige indtastede brugsmønstre.

  
Links
Elsparefonden: www.sparel.dk
Producent: www.Servodan.dk
Producent: www.solar.dk