INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
2v2 fodbold
Amerikansk Fodbold
Cross Fit
Frisbee
Futsal
Idrætscross
Løb
Paddletennis
Rulleskøjter
Skating
Squash
Stavgang
Streetgolf
Tracking af udendørssport
Udendørs fitness
Wakeboard

Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Løb

  

Løb

Løb er ikke direkte en ny idrætsaktivitet, men det er nyt at tænke selvorganiseret løb i forbindelse med planlægning af haller og deres udeområder. Løb er en af de aktiviteter, flest personer dyrker, og det vil derfor kunne tiltrække mange nye brugere, hvis løberne får muligheder stillet til rådighed i hallen og på udeområderne.
I hallen kan der opstilles løbebånd og laves muligheder for udstrækning, omklædning, mv. På udeområdet er det en oplagt mulighed at lave oplyste stier med et løbevenligt underlag og evt. med distancemarkeringer.
 
Fordele

  •  Tiltrækker en stor brugergruppe.

 
Ulemper

  • Ingen nævneværdige.


Eksempler


Central Park, New York


Rundt om Lake Onassis er der ensrettet,og man må ikke gå med barnevogn eller lufte hund.Mange forskellige mennesker løber rundt om søen enten alene eller i grupper og i store dele af døgnet.
BBP Arkitekter a/s, Projektforslag til Haludbygningskonkurrencen


Projektet viser, hvorledes en løbesti (den røde linie) kunne indpasses i udeområdet. I forbindelse med stien er der stoppladser, hvor man kan strække ud eller evt. have styrketræningsredskaber, træningspavillioner, mv.

Links
Lav din egen løberute på: http://www.fitliving.dk/run-universe/make-road/
                                     www.iform.dk/loeberuten