INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
2v2 fodbold
Amerikansk Fodbold
Cross Fit
Frisbee
Futsal
Idrætscross
Løb
Paddletennis
Rulleskøjter
Skating
Squash
Stavgang
Streetgolf
Tracking af udendørssport
Udendørs fitness
Wakeboard

Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Skating

 


Træramper i Fælledparken

Skating

Skating er gennem de senere år forandret fra alene at være baseret på gadeaktivitet til nu også at have faste træningssteder og træningshaller. Der er i et skateanlæg store krav til udformning, overflader og robusthed. Skaterne har ofte selv den største ekspertise i at opbygge og udforme anlæggene, hvorfor det er en god ide at involvere erfarne skatere, når der skal laves nye anlæg.
 
Fordele

  • Skating vil tiltrække nye bruger.
  • Skating appellerer til unge selvorganiserede.
  • Skating kan indpasses i overskudsarealer.
  • Skating kræver ikke bestemte forhold. Selvom noget er bedre end andet, kan meget bruges.
 


Ulemper

  • Skating slider meget på overfladerne, en betonkant kan således hurtig slides ned, hvis den skates ofte.

 
EksemplerBetonbane, Stäpelbäddsparken Malmø
Indendørs træbaner, Bryggeriet, Malmø