INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Aktiverende arkitektur
Belægningstemaer
Beplantning
Forplads
Idrætscross
Kunstgræs
Mini-kunstgræsbaner
Multibaner
Niveauer i landskab
Parasoller
Programmeret udezone
Rulleskøjter
Satellitter
Skating
SportCourt
Stisystemer
Struktur
Syntetisk is
Udendørs fitness
       Når sport bliver til leg i byrummet
       Playable

Udtryk
Åbenhed

Skating

 


Træramper i Fælledparken

Skating

Skating er gennem de senere år forandret fra alene at være baseret på gadeaktivitet til nu også at have faste træningssteder og træningshaller. Der er i et skateanlæg store krav til udformning, overflader og robusthed. Skaterne har ofte selv den største ekspertise i at opbygge og udforme anlæggene, hvorfor det er en god ide at involvere erfarne skatere, når der skal laves nye anlæg.
 
Fordele

  • Skating vil tiltrække nye bruger.
  • Skating appellerer til unge selvorganiserede.
  • Skating kan indpasses i overskudsarealer.
  • Skating kræver ikke bestemte forhold. Selvom noget er bedre end andet, kan meget bruges.
 


Ulemper

  • Skating slider meget på overfladerne, en betonkant kan således hurtig slides ned, hvis den skates ofte.

 
EksemplerBetonbane, Stäpelbäddsparken Malmø
Indendørs træbaner, Bryggeriet, Malmø