INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Halinspektør som designer
Halinspektør som diplomat
Halinspektør som mekaniker
Halinspektøren og pædagog
Klippekort
Online booking

Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Klippekort

 

Klippekort

Klippekortet tilbyder et system for administration af løst organiserede brugere af hallen. Brugeren kan købe et klippekort til en aktivitet, eller til en række aktiviteter, og derved typisk få billigere adgang, end hvis adgang købes pr. gang.
 
Fordele

  • Brugeren får billigere adgang.
  • Hallen er sikret en vis indtægt, da brugere har bundet sig for det antal gange, klippekortet angiver.
 
Ulemper

  • Som planlægger i hallen kan man ikke vide hvor mange brugere med klippekort, der kommer til en bestemt aktivitet, hvilket besværliggør planlægningen.

 
 
Eksempel

Clip ’n’ Fit,  DGI huset i Århus.
Clip ’n’ Fit tilbyder en række forskellige aktiviteter såsom badminton, fitness, yoga og mange flere. Brugeren køber et klippekort og betaler med et eller flere klip pr. aktivitet.
Aktiviteten bookes på nettet via DGI husets hjemmeside. Se mere på :
http://www.dgi-huset.dk/content/view/33/116/