INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Halinspektør som designer
Halinspektør som diplomat
Halinspektør som mekaniker
Halinspektøren og pædagog
Klippekort
Online booking

Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Halinspektør som mekaniker

  

 

Halinspektøren som mekaniker

Nøgleordene for mekanikeren er effektiv drift. Som mekaniker beskæftiger man sig først og fremmest med konkrete, tidsbegrænsede driftsopgaver i forhold til hallen såsom den daglige opstilling og nedtagning af rekvisitter, åbning og lukning, udskiftning og mindre reparationer af defekte bygningsdele samt regulering af de tekniske installationer.
 
Fordel

  • Mekanikerens ydelse er velafgrænset, er relativt forudsigelig og kan let beskrives ved stillingsopslag, beregning af timeforbrug, etc.


Ulemper

  • I den daglige praksis kan det være svært at fastholde den præcise afgrænsning af ydelsen, når der opstår udfordringer, som ikke er af ren mekanisk art men snarere kalder på sociale og planlægningsmæssige kompetencer.Helle Bøcken Wikke


Husk at:

  • Halinspektører har forskellige syn på deres roller og der kan ses en generel tendens til, at rollen ændrer sig fra en klassisk, teknisk, driftsorienteret rolle - "mekanikerrollen" - til bredere roller, hvor konfliktløsning, information og formidling indgår med større vægt og med øget tidsforbrug end tidligere.