INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Halinspektør som designer
Halinspektør som diplomat
Halinspektør som mekaniker
Halinspektøren og pædagog
Klippekort
Online booking

Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Halinspektør som designer

 

 

Halinspektøren som designer

Nøgleordene for designeren er overordnet planlægning. Som designer deltager man aktivt i at foreslå og fastlægge idrætsanlæggets fremtidige udvikling og aktiviteter i samarbejde med foreninger og brugere. Man arrangerer møder og kommer med oplæg og ideer. Blikket er løftet fra de konkrete dag-til-dag opgaver og er rettet mod de store linier.
 
Fordel

  • Designeren med god kontakt til brugerne og foreningerne bliver en central figur, der har mulighed for at udvikle og virkeliggøre en vision for anlægget. Med den rigtige designer ved roret kan de fleste haller udvide deres aktivitetsområder og deres betydning i lokalområdet.


Ulempe

  • Designerens fokus på de store linier kan i nogle tilfælde fjerne fokus fra de nære ting såsom den daglige drift og vedligeholdelse. Det personlige præg, designeren ofte vil sætte på anlægget, kan være generende for nogen.


Husk at:

  • Halinspektører har forskellige syn på deres roller og der kan ses en generel tendens til, at rollen ændrer sig fra en klassisk, teknisk, driftsorienteret rolle - "mekanikerrollen" - til bredere roller, hvor konfliktløsning, information og formidling indgår med større vægt og med øget tidsforbrug end tidligere.