INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Halinspektør som designer
Halinspektør som diplomat
Halinspektør som mekaniker
Halinspektøren og pædagog
Klippekort
Online booking

Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Halinspektør som diplomat

 

 

 

Halinspektøren som diplomat

Nøgleordene for diplomaten er forhandling og samarbejde. Som diplomat bruger man en stor del af sin tid på formidling mellem brugere og ansatte, mellem foreningerne indbyrdes og mellem foreningerne og kommunen. Man sørger for, at parterne forstår hinanden, bliver enige og finder løsninger, som kan accepteres af parterne.
 
Fordel

  • Diplomaten kan være god til at få tingene til at glide i det daglige uden selv at være den udfarende kraft. Han kommer sjældent til selv at stå i vejen for de ønsker som brugerne og foreningerne måtte have.


Ulempe

  • Diplomaten kan blive en ”hund i et spil kegler”, der repræsenterer den laveste fællesnævner, hvis han ikke formår at samle de mange hensyn han skal tage i nogle fremadrettede og slagkraftige kompromisser.


Husk at:

  • Halinspektører har forskellige syn på deres roller og der kan ses en generel tendens til, at rollen ændrer sig fra en klassisk, teknisk, driftsorienteret rolle - "mekanikerrollen" - til bredere roller, hvor konfliktløsning, information og formidling indgår med større vægt og med øget tidsforbrug end tidligere.