INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Halinspektør som designer
Halinspektør som diplomat
Halinspektør som mekaniker
Halinspektøren og pædagog
Klippekort
Online booking

Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Halinspektøren og pædagog

 

 

Halinspektøren som pædagog

Nøgleordene for pædagogen er information og formidling. Som pædagog bruger man en stor del af sin tid på at informere og etablere kontakter mellem anlæggets mange brugere. Pædagogen kan både være igangsætter og konfliktløser i den daglige omgang med brugerne.
 

Fordel

  • Pædagogen kan være selve årsagen til at mange, især børn og unge, kommer i anlægget, fordi han får dem til at føle sig velkomne og gerne vil bidrage til at afhjælpe de behov for aktivitet og samvær, de har.


Ulempe

  • Pædagogen kan blive spundet så meget ind i de personlige relationer til brugerne at han mister overblikket over de store linier såsom langsigtede vedligeholdelses behov, nye udviklingsinitiativer, m.m.


Husk at:

  • Halinspektører har forskellige syn på deres roller og der kan ses en generel tendens til, at rollen ændrer sig fra en klassisk, teknisk, driftsorienteret rolle - "mekanikerrollen" - til bredere roller, hvor konfliktløsning, information og formidling indgår med større vægt og med øget tidsforbrug end tidligere.