INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
2v2 fodbold
3v3 Fodbold - indendørs
Bufferzoner
Gummigulve
Halrummet som aktivitetszone
Hjemmearbejdsplads i hallen
Innovative vægge
Mobile teleskoptribuner
Motorstyret basketstativ
Ribber
Rummøbler
Sceneribbe
Sikkerhedspolstring
Spejlribbe
Spærrenet
Svingbare ribber
       Arkitektur, Krop og Rum

Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Halrummet som aktivitetszone

 


Fryndesholmhallen, Indretningskoncepter, STUFF ApS

Halrummet som aktivitetszone

 
Halrummet kan, ved hjælp af forskellige opdelinger og indretninger, anvendes til mange forskellige aktiviteter. Med hejsevægge, skærmvægge og gardiner eller ved niveauforskelle og belægningsskift, er det muligt at opdele hallen i mindre rum, helt eller delvist adskilt fra hinanden.  
 
Fordele
  • Mekanisk fleksibilitet muliggør tilpasning til mange forskellige aktiviteter.
  • Belægningen af hallen kan øges, da flere kan være aktive samtidig. 

Ulemper

  • Hvis opdelingerne er tidskrævende at etablere bruges de ikke.


 
Eksempel

Forslag A (oppe),hallen anvendes som ét stort rum til f.eks sportsaktivitet, der evt. kan underdeles med en hejsevæg.Forslag B, Hallen deles op med et gardin i midten og underdeles yderligere med gardin og skillevæg. På den ene side anvendes rummet til idrætsaktivitet som badminton, på den anden side kan der være gymnastik og bingo. Ligesom f.eks. cafeen kan udvides ud i hallen. Forslaget viser, hvordan det med enkle midler er muligt at tilpasse og underdele halrummet, så der sideløbende kan foregå flere aktiviteter. Det skal dog understreges, at de forskellige aktiviteter ved denne løsning ikke er akustisk adskilte, og brugerne vil derfor kunne høre hinanden.
Forslag C, hallen deles op med et gardin i midten, udtræksvæg og forskellige gulvbelægninger. Rummet kan så bruges til kultur og mødeaktiviteter.
Aktiviteterne står i akustisk kontakt, og vil derfor influere på hinanden.