INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Balkon i mellemzonen
Balkon i midten
Balkoner i gavle
Halrummet som aktivitetszone
Mellemzonen udsmykket
Mobile opdelinger
Multifunktionel hal
Semipermanent opdeling
Udviddet mellemzone
Virtuelle mellemzone

Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Mellemzonen udsmykket

  

Mellemzonen udsmykket

Mellemzonerne, såsom gange, foyer og andre arealer, der normalt kun bruges til passage, kan omformes og indrettes, så de kan skabe rammer omkring aktivitet og ophold. Ved simple tiltag, såsom forandringer af overflader, kan en mellemzone der tidligere lå hen som gangareal, aktiveres og blive mere nyttefuld.
 
Fordele

  • Udsmykning er en meget billig form for opgradering.


Ulemper

  • Udsmykning giver ikke nødvendigvis mulighed for nye aktiviteter.
  • Forandre ikke mellemzonen grundlæggende.


EksempelPLH Arkitekter a/s. Skitse fra workshopforløb ifm. Haludbygningskonkurrencen.

 
Forandringer af overflader, ophængning af infotavler, udstillinger, grønne vægge og åbninger til andre rum kan på enkel vis være med til at aktivere og forbedre oplevelsen af mellemzonen.