INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Balkon i mellemzonen
Balkon i midten
Balkoner i gavle
Halrummet som aktivitetszone
Mellemzonen udsmykket
Mobile opdelinger
Multifunktionel hal
Semipermanent opdeling
Udviddet mellemzone
Virtuelle mellemzone

Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Virtuelle mellemzone

  

Den virtuellle mellemzone

Mellemzonerne, såsom gange, foyer og andre arealer, der normalt kun bruges til passage, kan omformes og indrettes, så de kan skabe rammer omkring aktivitet og ophold. Ved etablering af virtuelle rum eller aktiviteter kan man aktivere områder, der ikke kan eller ikke må møbleres, og derved gøre dem til aktive og indbydende zoner.
 
Fordel

Virtuelle rum, aktiviteter og installationer optager ingen plads.
Virtuelle rum kan skiftes ofte.
Virtuelle rum udtrykker at man er med på udviklingen.
Virtuelle spil og rum kan være med til at tiltrække nye brugergrupper.

EksempelPLH Arkitekter. Skitse fra workshopforløb ifm. Haludbygningskonkurrencen.

Virtuelle elementer, såsom spil eller billedeprojektioner, kan være med til at forandre udtrykket af mellemzonen og gøre den til et aktivt sted.