INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Balkon i mellemzonen
Bufferzoner
Lommer
Mellemzonen udsmykket
Nichen
Overdækket terrasse
Overdækning
Åbne mellemzone

Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Åbne mellemzone

  

Den åbne mellemzone

Mellemzonerne, såsom gange foyer og andre arealer, der normalt kun bruges til passage, kan omformes og indrettes, så de kan skabe rammer omkring aktivitet og ophold. Ved at åbne mellemzonerne op skabes stemninger og rumligheder, som muliggør nye aktiviteter af formel og uformel karakter.
 

Fordel

  • Dagslysindtag vil skabe et mere indbydende miljø i mellemzonen.
  • Åbninger til halrummet giver dynamik til mellemzonen.

Ulempe

  • Der kan blive trængsel i mellemzonerne ved spidsbelastning

Eksempel


PLH Arkitekter a/s. Skitse fra workshopforløb iifm. Haludbygningskonkurrencen

Ved enkle ombygninger kan man skabe sammenhæng fra f. eks en gangzone til halrummet, og dermed opgradere mellemzonen. En åbenhed til halrummet vil forbedre det visuelle miljø, og åbenheden vil lægge op til mere aktivitet i mellemzonen.Med dagslysindtag kan en mellemzone forvandles til en opholds- eller aktivitetszone med bedre visuelt og fysisk miljø.Dagslysindtag og åbning til halrummet giver er optimal kobling, hvor man både trækker lys ind i hallen, og opgraderer mellemzonen. Den lyse mellemzone kan bruges til mange aktiviteter, og vil i højere grad være inviterende for aktivitet end den lukkede mørke gang, der normalt forefindes i standardhallen.