INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Balkon i mellemzonen
Bufferzoner
Lommer
Mellemzonen udsmykket
Nichen
Overdækket terrasse
Overdækning
Åbne mellemzone

Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Balkon i mellemzonen

 

 

Balkon i mellemzonen

Mellemzonerne, såsom gange, foyer og andre arealer, der normalt kun bruges til passage, kan omformes og indrettes, så de kan skabe rammer omkring aktivitet og ophold. Ved at åbne mellemzonerne op, skabes stemninger og rumligheder, som muliggør nye aktiviteter af formel og uformel karakter. Etablering af en balkon i mellemzonen mellem hallen og gangzonen muliggør en række nye aktiviteter, som f.eks kardiomaskiner og vægttræning.
 
Fordele

  • Dagslysindtag vil skabe et mere indbydende miljø i mellemzonen.
  • Åbninger til halrummet giver dynamik til mellemzonen. 

 
Ulemper

  • Brandforhold skal undersøges

Eksempel


PLH Arkitekter a/s. Skitse fra workshopforløb i forbindelse med Haludbygningskonkurrencen.


Zonen mellem hallen og gangzonen kan indrettes til fitness balkon og ophold og dermed gøre den tidligere ”døde” mellemzone til et aktivt areal for idræt og ophold. Hvis der samtidig lægges transparente eller translucente plader i taget over gangen, kan der skabes et dagslysindtag, uden at det er til gene for aktiviteterne i hallen.