INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed
Indskudte mellemzone
Udviddet mellemzone
Åbne mellemzone

Indskudte mellemzone

 

Den indskudte mellemzone

Mellemzonerne, såsom gange foyer og andre arealer, der normalt kun bruges til passage kan omformes og indrettes, så de kan skabe rammer omkring aktivitet og ophold. I mellemzonen mellem gangzone og omklædning kan væggen udvides og anvendes til opbevaring, samtidig med at der kan skabes plads og mulighed for leg og uformel aktivitet.
 
Fordele

  • Dagslysindtag vil skabe et mere indbydende miljø i mellemzonen.
  • Åbninger til halrummet giver dynamik til mellemzonen.

      
Eksempel


PLH Arkitekter. Skitse fra workshopforløb ifm. Haludbygningskonkurrencen

I området mellem hallen og omklædningen kan der indrettes en indskudt zone til ophold og leg. Der kan indbygges depoter og nicher fra omklædningen, så der både bliver plads til opbevaring og leg. Kontakten til halrummet er essentielt for at sikre, at zonen bliver et attraktivt sted til uformel leg og ophold. Hvis der samtidig lægges transparente eller translucente plader i taget over gangen, kan der skabes et dagslysindtag, uden at det er til gene for aktiviteterne i hallen