INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed
Indskudte mellemzone
Udviddet mellemzone
Åbne mellemzone

Udviddet mellemzone

  

Udviddet mellemzone

Mellemzonerne, såsom gange, foyer og andre arealer, der normalt kun bruges til passage, kan omformes og indrettes, så de kan skabe rammer omkring aktivitet og ophold. Ved at åbne mellemzonerne op, skabes stemninger og rumligheder, som muliggør nye aktiviteter af formel og uformel karakter.
 
Fordel

  • Dagslysindtag vil skabe et mere indbydende miljø i mellemzonen.
  • Åbninger til halrummet giver dynamik til mellemzonen.

      
Eksempel


PLH Arkitekter a/s. Skitse fra workshopforløb ifm. Haludbygningskonkurrencen

Den optimale udnyttelse af en mellemzone i en typisk standardhal kunne være, som vist på eksemplet her. Der skabes en balkon til aktiviteter som kardiomaskiner på siden ind mod hallen. Væggen derunder nedbrydes. I selve gangen etableres ovenlys og en inskudt zone for leg, og opbevaring placeres på den side, der typisk vender ind mod omklædningen.
Mellemzonen er i denne ideelle situation nærmest opløst, da hele zonen fungerer som aktivitets- eller opholdsareal, og fordelingsarealet er ”usynligt” og sekundært.