INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Balkon i mellemzonen
Balkon i midten
Balkoner i gavle
Halrummet som aktivitetszone
Mellemzonen udsmykket
Mobile opdelinger
Multifunktionel hal
Semipermanent opdeling
Udviddet mellemzone
Virtuelle mellemzone

Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Semipermanent opdeling

 

Semipermanent opdeling af halrummet

Ved at opbygge forskellige strukturer, kan der skabes forskellige mere eller mindre permanente opdelinger og rumligheder i halrummet.
 
Fordele

  • Der kan skabes rum i rummet, som appellerer til brugerne og muliggør nye former for aktivitet.


 Ulemper

  • Når halrummet deles op, kan der ikke foregå de traditionelle sportsaktiviteter.
  • Semipermanente strukturer har tendens til at blive permanente
     

Eksempel


BBP Arkitekter a/s. Skitse fra workshopforløb ifm. Haludbygningskonkurrencen

Der skitseres, hvordan man med forskellige stilladsstrukturer kan opbygge semipermanente opdelinger og rumligheder. Ved anvendelse af ikke-permanente strukturer, kan halrummet genetableres i sin oprindelige form.