INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Balkon i mellemzonen
Balkon i midten
Balkoner i gavle
Halrummet som aktivitetszone
Mellemzonen udsmykket
Mobile opdelinger
Multifunktionel hal
Semipermanent opdeling
Udviddet mellemzone
Virtuelle mellemzone

Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Balkon i midten

 

 

Balkon i midten

En langsgående balkon kan etableres gennem hele hallens længde eller punktvis. Balkonen kan bruges til andre aktiviteter end det eksisterende halrum, og skaber dermed plads for nye og flere brugere.
 
Fordele

  • Der tilføjes mere areal inden for de eksisterende rammer.
  • Der opstår nye typer rumligheder.

Ulemper

  • Afhængigt af frihøjden kan en balkon skabe problemer for traditionelle sportsaktiviteter, som traditionelt kræver en frihøjde på 7-8 meter.


EksempelBBP Arkitekter a/s. Skitse fra workshopforløb i forbindelse med Haludbygningskonkurrencen