INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Balkon i mellemzonen
Balkon i midten
Balkoner i gavle
Halrummet som aktivitetszone
Mellemzonen udsmykket
Mobile opdelinger
Multifunktionel hal
Semipermanent opdeling
Udviddet mellemzone
Virtuelle mellemzone

Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Balkoner i gavle

  

Balkoner i gavle

Balkoner kan etableres i hallens gavlender eller alene i den ene ende. Især, hvis hallen er længere end de normale krav til en håndboldbane, kan det være en fordel at etablere en balkon i gavlen. Balkoner giver overblik, tilbyder nye typer rumligheder, og muliggør at nye former for aktiviteter kan finde sted.
 
Fordele

  • Der tilføjes mere areal inden for de eksisterende rammer.
  • Der opstår nye typer rumligheder.

Ulemper

  • Afhængigt af frihøjden kan en balkon skabe problemer for traditionelle sportsaktiviteter som traditionelt kræver en frihøjde på 7-8 meter
     

Eksempel


BBP Arkitekter a/s. Skitse fra workshopforløb i forbindelse med Haludbygningskonkurrencen.