INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Indretning og inventar
Midlertidig omklædning
Minimal omklædning
Mobil omklædning
Prioritering af omklædningsfaciliteter
Wellness
Zoneopdelt omklædning

Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Wellness

 


Wellness

Tilbygning af wellnessafsnit vil forbedre oplevelsen for de eksisterende brugere og være medvirkende til at tiltrække nye brugergrupper. Wellnessafsnittet kan enten være del af den almindelige service i hallen, eller der kan opkræves særlig adgangsbillet til området.


Fordel

  • Der tillægges nye kvaliteter til hallen, når der tilføjes wellnesszoner.
  • Wellnesszoner vil forbedre oplevelsen for de nuværende brugere og trække nye til.

Ulempe

  • Wellness er forholdsvis omkostningsfyldt at etablere og drive.

 
EksempelDorthe Mandrup Arkitekter, Projekfra Haludbygningskonkurrencen

Wellness som tilbygning

Wellnessområde bygges til hallen som en selvstændig ”parasit”. 
Fordelene ved eksemplet er at wellnessafsnittet er kompakt og indeholder på få kvadratmeter alle de nødvendige funktioner. Det fremstår som et tiltalende tilbud.
De mulige ulemper kunne være at welnesszonen ikke er i direkte forbindelse med den eksisterende omklædning, skal der etableres bade-, skifte- og opbevaringsmuligheder.
Tilbygningen kan komme til at fremstå usammenhængende med hallen, hvis ikke helheden tages med i betragtning.  
 


Eksempel

 
Wellnessudbygning fra Haludbygningskonkurrencen, udformet af BBP Arkitekter a/s

Wellness som udbygning

Wellnessafsnit opføres som udbygning til hallen i tilknytning til omklædningsrummet. Wellnesszonen har adgang direkte fra omklædningen, hvorfor bad, opbevaring, mv. kan bibeholdes i eksisterende omklædning. Tilbygningen baseres således alene på at tilføre nye kvaliteter og muligheder. Welnessområdet kan kobles til en lukket gårdhave, der yderligere giver mulighed for udendørs bad.
Fordelene ved eksemplet er at welnessafsnit udnytter det funktionsmæssigt sammenfald der er med omklædningen, ved at knytter an til eksisterende omklædning, hvilket også betyder, at den eksisterende omklædning vil fremstå fornyet. Eksemplet giver derudover mulighed for flere forskellige omklædningsvalg: Fra et hurtigt tøjskift til længere ophold.
Mulige ulemper ved eksemplet kan være at tilbygningen kan komme til at fremstå uden sammenhæng med hallen, hvis ikke tilbygningens udformning tænkes ind i hallens helhedsudtryk. 
 
 
Links
www.dortemandrup.dk
www.bbp.dk