INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ribber
       Byens sal
       Hvorfor opgradere
       Idrætssalen
       Opgradering af gymnastiksal
       Processen ved opgradering
       Udfordringssalen

Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Ribber

  

Ribber 


Ribber er ikke til at komme udenom, da de er multianvendelige til såvel skoleidræt som den fysiske træning, der indgår i de fleste sportsgrene.
 
 
Fordele

 • Sikkerhedsafstand mellem ribbelisterne, så risiko for f.eks. fastklemte hoveder elimineres
 • Kvalitet i materialevalg og udførelse sikrer lang holdbarhed og sikkerhed
 • Udhæng på øverste ribbeliste
 • Multianvendelig
 • Kan tilpasses hallens plads og muligheder
   

Bemærk

 • Ribbevægge leveres også med 13 lister uden udhæng
 • Ribber bør indgå i sikkerhedseftersyn
   
   

Eksempel


Ribbevæg med 19 lister og udhæng. Væggen her er opført i Solrød Idrætstcenter. Den adskiller en gangzone (under balkonen) fra aktivitetsarealet, samtidig med at ribberne kan bruges, og den visuelle kontakt bibeholdes. Ribberne fungerer således både som rumdeler og som redskab.

Husk         

 • At tage hensyn til ribbernes konkrete anvendelse i hallen. Hvis der er hejsevægge i hallen, kan der være behov for at samle de fastmonterede gymnastikredskaber, så hallen f.eks. kan opdeles til gymnastik og boldspil, der kan foregå samtidig.

Links
www.virklund-sport.dk