INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Arkitektonisk gulv
Elastisitet
Gummigulve
Springgrav - åben
Springgrav med gulvklap
Springgrav med trampolin
Syntetisk is

Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Springgrav - åben

  

Springgrav - åben

En springgrav, der ligger åben, er klar til brug hele tiden. I en hal eller springcenter, hvor der primært dyrkes gymnastik, vil den åbne springgrav være at foretrække.
 
 
Fordel

  • Den åbne springgrav kan køres op til den ønskede højde.
  • Springgraven er nemt tilgængelig.
  • Ingen tunge løft af løse madrasser, mv.
                   

Husk at


  • Springgrave Kræver tilløbslængde.
  • Springgrave bør indgå i sikkerhedseftersyn.
  • Sikkerhedspolstring omkring springgraven, f.eks. på væg, hvis springgraven er placeret i et hjørne af hallen.
  • At placere den åbne springgrav hensigtsmæssigt i forhold til andre redskaber og aktiviteter.

Eksempel


         
                  
Links         
http://www.virklund-sport.dk