INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Arkitektonisk gulv
Elastisitet
Gummigulve
Springgrav - åben
Springgrav med gulvklap
Springgrav med trampolin
Syntetisk is

Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Springgrav med trampolin

 

 

Springgrav

I forbindelse med en springgrav er en stortrampolin et genialt redskab til indøvelse af spring. Afhængig af hallens øvrige aktiviteter kan vælges en åben springgrav/stortrampolin løsning eller en løsning med hydraulisk gulvklap, der gør halgulvet anvendelig til andre aktiviteter.

Fordel

  • Springgraven er et sikkert redskab til springgymnaster
  • Springgraven er nemt tilgængelig
  • Ingen tunge løft af madrasser mv. inden der kan springes 
  • Stortrampolin i forbindelse med springgrav giver gode muligheder for indøvelse af spring

 Bemærk

  • Evt. hensyn til andre idrætsgrene/aktiviteter i hallen
  • Springgrav kræver tilløbslængde
  • Springgrave bør indgå i sikkerhedseftersyn

 

Husk at

  • At placere springgraven så den kan anvendes fra såvel evt. stortrampolin som springbane/air-track.
  • At placere springgrav/trampolingrav hensigtsmæssigt i forhold til andre redskaber og aktiviteter og i forhold til tilløb.
 

Links
www.viklund-sport.dk