INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Arkitektonisk gulv
Elastisitet
Gummigulve
Springgrav - åben
Springgrav med gulvklap
Springgrav med trampolin
Syntetisk is

Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Elastisitet

  

Elastisitet

Ved valg af gulv er der flere faktorer man må tage stilling til for at finde den bedst egnede gulvtype. Typisk skelner man mellem fladeelastisk, punktelastisk samt kombielastisk/mixelastisk sportsgulv. Sammensætningen af overflade og underkonstruktion i gulvet kan varieres, således så den passer til hallens specifikke behov. Man må overveje faktorer som  fleksibilitet, sikkerhed og vedligeholdelse.
Alt efter om hallen er en kombinationshal, en traditionel  sportshal  eller en specialhal (læs om haltyper under hvorfor-afsnittet) er der forskellige krav til gulvets opbygning.

Fladeelastisk sportsgulv

Fleksibelt gulv med et bredt område af deformation


Punktelastisk sportsgulv

Fleksibelt, blødt gulv, hvor deformationen kun sker, der hvor gulvet belastes


Kombielastisk sportsgulv

Et fladeelastisk gulv med en punktelastisk overflade. Deformationsområdet er meget bredt, men deformationen sker primært der hvor gulvet belastes


 

www.virklund-sport.dk