INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Aktiverende arkitektur
Belægningstemaer
Beplantning
Forplads
Idrætscross
Kunstgræs
Mini-kunstgræsbaner
Multibaner
Niveauer i landskab
Parasoller
Programmeret udezone
Rulleskøjter
Satellitter
Skating
SportCourt
Stisystemer
Struktur
Syntetisk is
Udendørs fitness
       Når sport bliver til leg i byrummet
       Playable

Udtryk
Åbenhed

Udendørs fitness

 

 

Fitness 

Træning i forbindelse med at være ude i byen/naturen, er i de senste år været under udvikling. Ofte er  dannes arealerne ved at man opsætter forskellige redskaber til styrketræning, balanceøvelser, smidighed eller konditionstræning.

Fordelene ved aktivitetsarealerne:

  • Kræver lidt plads
  • Henvender sig til alle aldersgrupper
  • Er tilgængelige døgnet rundt

Ulemper:

  • Arealerne er ikke under opsyn

 

Husk:
Motionsredskaberne skal være egnet til børn, hvis de er offentligt tilgængelige.

Links:
Elverdal
Rudeco
Uno
Hags