INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Aktiverende arkitektur
Belægningstemaer
Beplantning
Forplads
Idrætscross
Kunstgræs
Mini-kunstgræsbaner
Multibaner
Niveauer i landskab
Parasoller
Programmeret udezone
Rulleskøjter
Satellitter
Skating
SportCourt
Stisystemer
Struktur
Syntetisk is
Udendørs fitness
       Når sport bliver til leg i byrummet
       Playable

Udtryk
Åbenhed

Rulleskøjter

   

 


Foto Karen Thorkenholdt

Rulleskøjter 

Rulleskøjter har i en del år været en fremvindende motionsform. Og den har udviklet sig både i forhold til redskaberne (skøjterne), og de forskellige måder at kører på. Ud over den almindelige fritids- motion bruges rulleskøjterne især også af den yngre generation, til hockey, ramper og inline speed-skating.

Teknikken i det hele ligger i at man næsten skal "glide" frem over banen. Ude på banen kan man glide sin højre fod diagonalt op mod højre side hvor efter man glider sin venstrefod diagonalt mod venstre op. Man kan med fordel svinge sin krop fra side til side imens.

Firehjulede:
Er skøjter hvor hjulene er anbragt parvist på to aksler. Disse er lidt nemmere at løbe på for børn, da de ikke kræver så stærke ankler.

Inliner: Er skøjter hvor hjulene er anbragt på en linje midt under støvlen, og disse giver en større lighed med is-skøjter.

Fordele
Kan nemt dyrkes alle steder hvor der er en flade
Giver god konditionstræning
Er skånsomt for led og muskler

Ulemper
Kræver en del udstyr for at udgå skader

Husk: at undersøge færdselsreglerne hvis rulleskøjterne skal benyttes i det offentlige gaderum. Der er mange steder man ikke må kører på cykkelstier.