INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Badminton
Basketball
Fodbold
Gymnastik
Håndbold
Kampsport
Sportssejlads
Svømning

Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Basketball

   

Basketball

Basketball spilles i mange af de danske haller. Spillet til kurven kan både trænes på minibaner på tværs af hallen og på en bane med de officielle mål i hallens længderetning. I de senere år er basketball også dukket op som udendørssport med særlige turneringer i Streetbasket. Her spilles der bl.a. i indkøbscentre og andre omgivelser hvor sportsudøvelse normalt ikke ses.
 
Ved en gennemgribende opgradering bør det overvejes, om der fortsat skal kunne spilles basketball på en bane med den officielle kampstørrelse. Den relativt store bane gør det svært at etablere mere permanente skillevægge til opdeling af halrummet til flere forskelligartede aktiviteter.
Såfremt man vil bibeholde eller styrke basketball, bør der fokuseres på at skabe de bedst mulige forhold.
I områderne omkring kurvene bør der ikke være blændende lysindtag, mens der ved langsiderne og omkring banens midte godt kan være ovenlys og delvist afskærmede facade vinduer.
Basketball er en hurtig sport og kræver et relativt højt lysniveau, særligt ved kampe på topplan og ved TV transmission.
Basketballbanens kurve kan eventuelt suppleres med kurve til træning og leg ved opholdsarealer og sekundære aktivitetszoner, både udendørs og indendørs.

Fordele

  • Basketball appellerer til mange typer brugere og kurvene kan opsættes mange steder.
  • Basketball kan både være en foreningsbaseret aktivitet og en mere selvorganiseret aktivitet og kan derfor tilpasses til forskellige driftsformer.

 
Ulemper

  • Når et basketballhold anvender den store bane, vil hallen ikke kunne bruges af andre discipliner. 

Eksempel

 

 

 

 

 

 

 

 

Spilleregler og redskaber:
Spillereg.pdf
Basketball_court_dimensions.pdf
Krav til banemål kan findes på http://www.danmarksbasketballforbund.basket.dk/nyheder/2010/3/100306.aspx

Links:
http://www.basket.dk/