INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Aktiverende arkitektur
Belægningstemaer
Beplantning
Forplads
Idrætscross
Kunstgræs
Mini-kunstgræsbaner
Multibaner
Niveauer i landskab
Parasoller
Programmeret udezone
Rulleskøjter
Satellitter
Skating
SportCourt
Stisystemer
Struktur
Syntetisk is
Udendørs fitness
       Når sport bliver til leg i byrummet
       Playable

Udtryk
Åbenhed

Idrætscross

 

 Idrætscross

IdrætsCross, eller Adventure Racing som det også kaldes, er en kombination af flere forskellige idrætsdicipliner, præcisionsidrætter og udholdenhedsidrætter. Ved et idrætscross-løb kommer de forskellige idrætsgrene efter hinanden, og der kæmpes i hold. Vinderen er det hold der først gennemfører løbets distance.

Et IdrætsCrossløb foregår udendørs, og på de præmisser som naturen byder. Derfor er det et must at være god til at bevæge sig i naturen. IdrætsCross stiller desuden store krav til fysik og udholdenhed. For at vinde et IdrætsCrossløb er det desuden vigtigt, at kunne arbejde sammen i en gruppe, da alle på holdet skal gennemføre løbet, for at resultatet er gyldigt.

Som oftest er disciplinerne og distancen kendt på forhånd, men nogle gange er visse discipliner hemmeligholdt for at øge spændingen.

Den tidshorisont et IdrætsCrossløb spænder over, kan være fra alt til 3-4 timer til flere dage. Et hold består typisk af 3-4 deltagere, og kan være enten mixhold eller rene kvinde- eller herrehold.

Eksempler på discipliner der kan indgå i idrætscross:

- Mountainbike
- Landevejscykling
- Løb (f.eks. forhindringsløb, orinteringsløb)
- Rulleskøjteløb
- Svømning
- Kano, kajak, gummiflåde mm.
- Klatring, rapelling eller svævebane
- Diverse

Links
Atventure Racing Denmark