INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Amøben
Anneks
Bølgen
HelHal
Parasitter
XO

Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Innovative vægge

 

 

 
Foto WriteWall


Innovative vægge

Udnyttelsen af vægarealer kan være med til at skabe et innovativt og foranderligt rum.  Ved at anvende væggene som tegningsflader, kan de bruges i forbindelse med møder, idrætsplanlægning eller for børn der sidder og venter før og efter en aktivitet.
Ved at udgå tavler eller andre former for indrammede felter, bliver tegnevæggene til en del af bygningen og falder ubemærket sammen med rummet, når den ikke er i brug.

 

Links
WriteWall
IdeaPiant