INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Aktiverende arkitektur
Belægningstemaer
Beplantning
Forplads
Idrætscross
Kunstgræs
Mini-kunstgræsbaner
Multibaner
Niveauer i landskab
Parasoller
Programmeret udezone
Rulleskøjter
Satellitter
Skating
SportCourt
Stisystemer
Struktur
Syntetisk is
Udendørs fitness
       Når sport bliver til leg i byrummet
       Playable

Udtryk
Åbenhed

Aktiverende arkitektur

 

 

Aktiverende arkitektur og byplanlægning
- 50 eksempler på udvikling af attraktive og aktive byrum

Forfatter Rasmus B. Andersen, Center for Idræt og Arkitektur i samarbejde med Indenrigs- og Socialministeriet og Danmarks Idræts-ForbundFormålet med kataloget er at give inspiration samt anbefalinger til hvordan der kan skabes attraktive forhold til bevægelse og fysisk udfoldelse i forskellige typer af byrum som f.eks. pladser, parker, stisystemer, tagflader, boligområder, havneområder, erhvervsområder, skolegårde mv.
Inspirationskataloget indeholder 50 eksempler fra ind- og udland på, hvordan eksisterende byrum kan omdannes til steder, hvor folk har lyst til at bevæge sig.

I publikationen kan man bl.a. se et eksempel på etablering af en midlertidig boldbane i Siena i Italien, Urban Fitness under en motorvejsbro i Kina, inspirerende cykel- og gangforbindelser i Tingbjerg i København samt sportsbaner på japanske hustage. Gennem eksemplerne illustreres det, hvordan et rum i byen ved kreativ bearbejdning og brug af simple virkemidler kan transformeres til et attraktivt og aktivt byrum, der kan rumme en bred vifte af fysiske udfoldelser.  

Udover eksempler præsenterer kataloget nye planlægningsikoner, der kan anvendes som konkrete værktøjer i forbindelse med udviklingen af aktiverende arkitektur i byplanlægningen. 
Målgruppen for inspirationskataloget er politikere, planlæggere, arkitekter, rådgivere, investorer og andre med interesse for at udvikle aktive og bevægelsesfremmende byrum.