INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Hjemmeside
Husstandsomdelinger
Logo
Online booking
Skiltning
Sponsorat

Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Sponsorat

 

Sponsorat 

Har man begrænset økonomiske ressourcer hos skoler og foreninger, kan det være en idé at gå ud og søge støtte.
Her er der også hjælp at hente hos producenterne, således at frivillige, skoler, foreninger ikke skal stå alene overfor en projektplanlægning og det økonomiske arbejde der ligger bag. B. la har Virklund Sport udformet noget materiale, man frit kan benytte til at søge økonomisk støtte til deres multibaner. Materialet indeholder skræddersyet brochure med den enkelte forenings / skoles navn og logo - både til erhvervslivet og lokalsamfundet. Derudover indeholder pakken også sponsorbeviser med dertilhørende brochure, rettet både mod private og mod erhvervslivet, som foreningen / skolen kan sælge ved et lokalt arrangement.

Link: Virklund Sport