INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Fuldautomatisk styring
Gulvvarme
Hybrid ventilation
Lysstyring
Manuel styring
Mekanisk ventilation
Naturlig ventilation
Radiator/konvektor
Semi-automatisk styring

Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Gulvvarme

  

Gulvvarme

Løsningen er udarbejdet af Esbensen Rådgivende Ingeniører F.R.I  -  www.esbensen.dk

Ved gulvvarme afgives varmen ved konvektion til den omkringliggende luft og primært som strålingsudveksling til de omkringliggende overflader. Til gulvvarme benyttes lavere fremløbstemperatur på varmen sammen lignet med radiatorer/konvektorer, dette er muligt da fladen varme afgives fra er meget stor. Det er i dag muligt at få gulvvarmesystemer der er specielt egnede til sportshaller, dvs. som modstår vibrationerne i gulvet som følge at aktivitet. Gulvvarme er en især godt i rum hvor der foregår rolig aktivitet på gulv.

Fordele

  • Giver en ensartet opvarmning af rum.
  • Energiforsyningen til et gulvvarmesystem kan med fordel suppleres med energi fra et     solvarmesystem pga. den lave fremløbstemperatur i systemet.
  • Gulvvarme, ligger som ordet antyder i gulvet, der er derfor ikke behov for placering af forstyrrende radiatorer/konvektorer langs facade og vægge.


Ulemper

  • Regulering af gulvvarme er langsom, derfor er gulvvarme kun velegnet i rum, hvor der ikke er stor daglig variation i varmebehovet.
  • Det er ofte svært at etablerer gulvvarme i eksisterende haller, da det kræver at gulvet tages op.