INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Fuldautomatisk styring
Gulvvarme
Hybrid ventilation
Lysstyring
Manuel styring
Mekanisk ventilation
Naturlig ventilation
Radiator/konvektor
Semi-automatisk styring

Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Radiator/konvektor

  

Radiator/konvektor

Løsningen er udarbejdet af Esbensen Rådgivende Ingeniører F.R.I  -  www.esbensen.dk

Alle varmeflader afgiver varmen ved konvektion, dvs. til den luft der strømmer forbi, og som stråling, dvs. direkte til omgivende overflader. Betegnelsen radiator eller konvektor benyttes normalt for varmeflader, hvor mere end 80% af varmeafgivelsen sker ved konvektion. Har varmefladen i forhold til dens ydre mål et stort overfladeareal, som luften kan strømme forbi, og er dens temperatur kun lidt højere end omgivelserne, så sker en forholdsvis stor del af varmeudvekslingen som konvektion. Omvendt vil en glat varmeflade med høj temperatur afgive forholdsvis mere strålevarme, især hvis den er monteret så der kun er begrænset luftcirkulation omkring den.


Fordel

  • Regulering af radiatorer/konvektorer til den ønskede temperatur foregår hurtigt, er derfor velegnet i rum, hvor der er stor variation i varmebehovet.

Ulemper

  • Der skal være god luftcirkulation omkring konvektorer for at sikre god effektivitet, hvilket reducerer placeringsmulighederne.
  • Ved vandbåren varme kan der forekomme støjgener ved regulering, hvis der haves et for højt tryk på pumpen.
  • Dampsystemer kan give meget voldsom støj, både ved reguleringsudstyr og hvor der sker trykændringer i systemet.
Husk at
  • Følere til termostatstyrede ventiler skal placeres, så de føler på luften i eller fra opholdszonen.
  • Være opmærksom på at støjgener fra anlægget ikke må forekomme, derfor skal der vælges støjsvage radiatorventiler og disse skal være korrekt dimensionerede.
  • Vælg en pumpe der ikke er overdimensioneret. Ved større anlæg monteres pumpen på lydisolerende underlag eller på svingningsdæmpere.