INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Fuldautomatisk styring
Gulvvarme
Hybrid ventilation
Lysstyring
Manuel styring
Mekanisk ventilation
Naturlig ventilation
Radiator/konvektor
Semi-automatisk styring

Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Naturlig ventilation

 
 

Naturlig ventillation

Løsningen er udarbejdet af Esbensen Rådgivende Ingeniører F.R.I 

Naturlig Ventilation regulerer bygningens indeklima ved hjælp af et kontrolleret luftskifte gennem højt placerede vinduer eller tag åbninger. Dette gøres ved at udnytte de naturlige drivkræfter. De naturlige drivkræfter skabes af temperaturforskelle mellem ude og inde, den termiske opdrift i bygningen, samt vinden omkring bygningen. Ventilationen sker ved at vinduerne åbnes og lukkes kontrolleret afhængig af ude- og indeklimaet samt behovet for frisk luft.


Fordel

  • De naturlige drivkræfter er gratis og derfor er naturlig ventilation ofte energibesparende til glæde for både miljøet og bygningens driftsøkonomi.


Ulempe

  • Ved vindstille perioder og når temperaturen i hallen og udenfor er ens (eller den ude er højere) er der ingen naturlige drivkræfter tilstede. I disse perioder på året vil der med et fuldt naturligt ventilationssystem ikke kunne ventileres tilstrækkeligt.
  • Det er typisk ikke muligt at varmegenvinde varmen i luften ved naturlige ventilationssystemer.


Husk at

  • Det er vigtigt at have høje åbne rum for at kunne udnytte naturlig ventilation.
  • Det er ikke muligt at styre naturlig ventilation lige så præcist som mekanisk ventilation


Eksempel:Tekstilvirksomhed - Kompaniet


En ny administrationsbygning til tekstilvirksomheden Kompaniet. Bygningen har indtag af udeluft via højtsiddende automatisk styrede vinduer i facaden og afkast via ovenlys centralt placeret i gangareal. Anlægget er behovsstyret efter C02-niveau og rumtemperatur.

Links
Arbejdstilsynet: http://www.at.dk/sw7275.asp
Foreningen for bæredygtigte byer og boliger: http://www.fbbb.dk/Default.asp?ID=1
Esbensen rådgivende ingeniører: www.esbensen.dk