INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Fuldautomatisk styring
Gulvvarme
Hybrid ventilation
Lysstyring
Manuel styring
Mekanisk ventilation
Naturlig ventilation
Radiator/konvektor
Semi-automatisk styring

Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Mekanisk ventilation

  

Mekanisk ventilation

Løsningen er udarbejdet af Esbensen Rådgivende Ingeniører F.R.I 

I bygninger med mekanisk ventilation udsuges forurenet luft ud ved hjælp af et ventila
tionsanlæg og/ eller samtidig indblæses frisk erstatningsluft. Ventilationsanlæg fungerer forskelligt. Afhængig af hvor stort behovet er for ventilation kan anlægget hele tiden blæse ny luft ind i lokalet eller blot rense og recirkulere luften i lokalet. Mekanisk ventilation kan også fungere som et klimaanlæg, hvor det bruges til at regulere temperaturen og fugtigheden i luften.
Der findes forskellige måder at etablere mekanisk ventilationpå. De mest udbredte er:

 • Mekanisk udsugning hvor en ventilator suger luft gennem og ud af bygningen. Dette bruges typisk i mindre lokaler (køkken, bad osv.)
 • Balanceret ventilation hvor der både er indblæsning og udsugning, dette bruges ofte i større bygninger hvor luften skal igennem flere m2 og der dermed er en større modstand, heraf behovet for både at indblæse og suge.
 • Balanceret ventilation med varmegenvinding hvor varmen i udtagsluften varmeveksles med indtagsluften således at varmen genvindes og der hermed spares energi. Bruges typisk i haller hvor varmen fra hallen og de idrætsudøvende genvindes og bruges

Fordel

 • Der er muligt fuldt ud at styrer ventilationen når denne drives mekanisk.
 • Varmen fra afkastluften kan genanvendes ved varmegenvinding.
 • Det er muligt at befugt eller affugte luften inden den kommer ind i bygningen.


Ulempe

 • Et mekanisk ventilationssystem kræver mere vedligehold sammenlignet med et naturligt system.
 • Filtre i en varmgenvindingsenhed skal skiftes regelmæssigt.
 • Mange mekaniske dele i et system øger risikoen for drift fejl eller nedsættelse af ydelse.Husk at

 • Et mekanisk ventilationssystem kræver trækning af kanaler rund i hallen – ofte i store dimensioner for at den rette luftmængde kan leveres.
 • Uanset typen af ventilationsanlæg er det vigtigt jævnligt at kontrollere og rengøre spjæld, ventiler filtre og luftkanaler. Støv og snavs i ventilationsanlægget forringer virkningen af ventilationen og kan i værste fald være sundhedsskadelig, hvis det blæses rundt i rummet. Spjæld og ventiler, der ikke kan åbne og lukke ordentligt, kan f.eks. give træk og få anlægget til at støje unødigt. Ventilationssystemet bør regelmæssigt gennemgå servicetilsyn.
 • Automatik og termostater der styrer, hvor kraftig ventilationen er, og hvornår den kører, skal fungere. Folk, som dagligt bruger bygningen, skal vide, hvordan anlægget fungerer og kunne betjene det.
 • Man bør også være opmærksom på risikoen for såkaldt kortslutning, hvor ventilationsanlægget er indstillet forkert, så udeluften blæses fra indblæsningen direkte til udsugning. Kortslutningen betyder, at luften ikke udskiftes tilstrækkeligt.
 • Sluserne hvor den friske luft blæses ind kan virke generende, hvis folk sidder tæt ved dem. Møbler eller andet inventar, der er placeret tæt ved indblæsningssluser, kan også afbøje luften, så der opstår generende træk rundt om i lokalet.
 • Ændre brugen af lokalet sig og der f.eks. opholder sig flere mennesker end tidligere, eller der opstilles mere teknisk udstyr, kan det være nødvendigt at justere ventilationsanlægget.

 
Eksempel:Hørning hallen


Hørning hallen er en ældre hal der har etableret et mekanisk ventilationsanlæg med varmegenvinding og recirkulering. Der blæses ind gennem riste langs gulvet og suges gennem kanal i kip. Denne kanal er illustreret på billede. Anlægget styres og vedligeholdes af en varmemester der er tilknyttet hallen.


Indblæsningsløsnig i gulv.

Links
Indeklimaportalen: http://www.indeklimaportalen.dk/
Esbensen rådgivende ingeniører: www.esbensen.dk